توسط: نیرو پژوه شرق در: شهریور 13, 1395 در: پروژه نظر: 0

عملیات اورهال (تعمیرات اساسی 48000 ساعته) توربین شماره 2 (MS5002D) به همراه کمپرسور BCL805 پتروشیمی پارس در تاریخ 1395/05/30 آغاز گردید و بر اساس برنامه زمانبندی انتظار می رود در تاریخ 1395/07/12 به اتمام برسد.