ساخت قطعات

شرکت نیروپژوه شرق با توجه به نیاز روز افزون داخلی به ساخت قطعات مسیر داغ از همان ابتدای تاسیس شروع به راه اندازی بخش ساخت قطعات توربین نموده است و در این راستا با تکیه بر توان فنی و تجربی موفق به ساخت تعدادی از قطعات ثابت مسیر داغ توربینهای گازی شده است که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:
• Combustion Chamber توربین گازی GE-MS 5001
• Transition piece توربین گازی GE-MS 5001
• Combustion Chamber توربین گازی GE-MS 5002
• Transition piece توربین گازی GE-MS 5002
• سیل ترانزیشن Inner و Outer مربوط به ترانزیشن واحدهای GE در مدلهای F9 , F6 , F5
• پیچ کوپینگ کمپرسور به توربین و توربین به ژنراتور مربوط به واحدهای GE-MS 9001
• انواع (cooling box (insert ، مربوط به نازل های ردیف اول واحدهای F5وV94.2 و F9
• Fuel Tip Nozzle مربوط به واحد های GE-MS 5001 ( هیتاچی و آلستوم ) ، GE-MS 5002 (Type C & D) ، GE-MS 9001
• ساخت انواع سیل های بین نازل سگمنتها ، Spring Seal و Collar مربوط به لاینر در واحدهای مختلف