کارگاه پوشش دهی

در راستای فعالیت شرکت در زمینه بازسازی قطعات داغ توربین و با توجه به اینکه قطعات حساس به جهت افزایش توان کاری و طول عمر بیشتر نیاز به پوشش محافظ سطح دارند؛ همچنین با توجه به فرآیند ساخت و بازسازی قطعات که بخش عمده فعالیت شرکت می باشد، بر آن شدیم به دلیل دارا بودن کیفیت برتر قطعات نسبت به رقبا، اقدام به راه اندازی کارگاه پوشش دهی نموده و در حال حاضر کلیه قطعات بازسازی و تولید شده توسط این شرکت به بهترین نحو ممکن پوشش دهی و به مشتریان عزیز ارائه می گردد.

در کارگاه پوشش دهی از انواع روش های Flame Spray ,APS ,HVOF و Wire Spray به منظور اعمال پوشش های فلزی مقاوم در برابر اکسیداسیون و خوردگی داغ (CoNiCrAlY, NiCrAlY)، پوشش های سرامیکی عایق حرارت (TBC) و پوشش های مقاوم در برابر سایش (Hard Face Coating) استفاده می شود.

همچنین از روش های دوغابی (Slurry Coating) به منظور اعمال پوشش های مقاوم به خوردگی از جنس Cr-Al و Cr-Al-Si استفاده می شود.

پست های اخیر