کارگاه عملیات حرارتی

به منظور اصلاح ساختار تخریب شده قطعات مسیر داغ توربین که در حین سرویس اتفاق می افتد لازم است که از پروسه های مختلف عملیات حرارتی استفاده شود.

در این کارگاه از دو کوره عملیات حرارتی تحت خلا افقی و عمودی جهت اجرای سیکل های مختلف عملیات حرارتی از قبیل Aging ,Stress Relief و Diffusion Coating استفاده می شود.

با توجه به اینکه در ساخت و بازسازی قطعات مسیر داغ عمدتا از سوپرآلیاژ های پایه نیکل و کبالت استفاده می گردد؛ لذا استفاده از کوره عملیات حرارتی تحت خلا جز ملزومات پروسه بازسازی می باشد.

کوره های تخت خلاء (افقی و عمودی)

 

کوره المنتی

 

پست های اخیر