بخش تحقیق و توسعه

بخش R&D شرکت نیرو پژوه شرق ضمن استفاده از کارشناسان مجرب و توانمند مسئولیت های ذیل را عهده دار است:

  • آموزش نیروهای جدید و بروزرسانی دانش نیروهای انسانی قدیم
  • تحقیقات موثر به منظور استفاده از دانش روز در امر بازسازی های نوین قطعات توربین
  • نظارت همزمان با واحد کنترل کیفیت به منظور ارتقاء سطح کیفی و نهایی محصولات بازسازی شده
  • ارتقاء و بهبود سیستم مدیریت کیفیت در شرکت

پست های اخیر